Bodemonderzoek na calamiteit jachthaven

Door een grote brand bij een jachthaven is een bodemverontreiniging met diesel ontstaan.  

De bodemverontreiniging is ontstaan door het lek raken van een dieseltank van een van de jachten. In nauwe samenwerking met eigenaar van de jachthaven, gemeente Roermond en Rijkswaterstaat heeft Aeres Milieu kort na de calamiteit een afperkend bodemonderzoek uitgevoerd om de bodemverontreiniging in kaart te brengen.

Uit de resultaten van het afperkend bodemonderzoek bleek dat naast een deel van de werf ook een deel van de aangrenzende akker door afstromend bluswater verontreinigd was geraakt met diesel.

In overleg met de betrokken partijen is een plan van aanpak opgesteld voor het ontgraven van de verontreinigde grond. Na afronding van de sanering is de werf hersteld en weer toegankelijk gemaakt voor de stalling van jachten.

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64