Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek is vaak verplicht in het voortraject van herontwikkeling, nieuwbouw of civieltechnische werkzaamheden. Elke gemeente stelt haar eigen beleid op, waardoor verschillende eisen gelden voor verstoringsdiepten en oppervlakten.

Archeologisch onderzoek houdt hoofdzakelijk in dat op basis van de bodemgesteldheid de kans wordt vastgesteld dat er zich archeologische resten in de bodem bevinden. Wanneer objecten worden gevonden, worden deze gericht onderzocht. Dit is wettelijk verplicht, om archeologisch erfgoed te beschermen. Ons archeologisch onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek.

Bureauonderzoek

Ons bureauonderzoek bestaat uit:

 • Bestuderen van historische en huidige bodemkundige kaarten;
 • Inventariseren van bekende archeologische vondsten;
 • Bestuderen van de gemeentelijke beleidskaart;
 • Contact met lokale heemkundekringen of historische verenigingen;
 • Bestuderen van specifieke historische informatie over plangebied en omgeving.

Het bureauonderzoek resulteert in een archeologisch verwachtingsmodel, wat daarna in het veld getoetst wordt.

Veldonderzoek

Na het bureauonderzoek verzorgt een ervaren archeoloog het veldonderzoek, wat bestaat uit:

 • Een eventuele oppervlaktekartering, waarbij het plangebied wordt onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren aan de oppervlakte;
 • Booronderzoek, hierbij onderzoeken we de gaafheid van het bodemprofiel;
 • Beschrijving van de aard en ouderdom van eventuele bodemverstoringen;
 • Fotografie van alle relevante boorprofielen, om eventuele verstoring van het bodemprofiel aan te tonen.

Op basis van het bureau- en veldonderzoek geven we een aanbeveling over het vervolgtraject. Wanneer we verwachten dat de kans op het vinden van archeologische resten klein is, beëindigen we het archeologisch proces. Als de kans op archeologische resten groot is, adviseren we een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit bijvoorbeeld een proefsleuvenonderzoek, begeleiding of een opgraving.

 

Overig archeologisch onderzoek

 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek
 • Archeologische begeleiding
 • Opgravingen
 • Archeologisch advies
 • Archeologische materiaalstudie
 • Objecttekeningen

Certificering

Aeres Milieu is BRL SIKB 4000-gecertificeerd. Wij zijn bevoegd om archeologisch onderzoek uit te voeren in de vorm van bureauonderzoek, prospectie door booronderzoek en proefsleuven, archeologische begeleidingen, opgravingen, specialistisch onderzoek en het opstellen van Programma’s van Eisen (PvE). De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 conform de geldende protocollen en de richtlijnen van de actuele KNA.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl met daarin voor welk type archeologisch onderzoek en welke locatie de offerte is.

Ook kun je bij Aeres Milieu terecht voor onderzoek op het gebied van asbest, bodem, water, flora en fauna en meer. Neem voor meer informatie contact op via 0475-32 00 00 of info@aeres-milieu.nl

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures