Bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek kan nodig zijn in het kader van de omgevingswet, maar ook voor de aankoop, verkoop, huur of verhuur van een kavel kan een bodemonderzoek gewenst zijn.

Waaruit bestaat een bodemonderzoek?

 • Historisch vooronderzoek
 • Grondboringen
 • Plaatsen van peilbuizen voor onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater
 • Analyse van grond- en grondwatermonsters
 • Beoordelen geschiktheid bodem

 

Mogelijkheden voor bodemonderzoek

Aeres Milieu verzorgt de volgende bodemonderzoeken:

 • Vooronderzoek (conform NEN 5725 en NEN 5717)
 • Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740)
 • Verkennend onderzoek¬†asbest in bodem¬†(conform NEN 5707) en puin (conform NEN 5897)
 • Waterbodemonderzoek (conform NEN 5720)
 • Nader bodemonderzoek (conform NTA 5755)
 • Nulsituatie bodemonderzoek (conform NEN 5740)
 • Partijkeuring grond conform het Besluit Bodemkwaliteit (AP04-onderzoek)

 

Certificering bodemonderzoek

Aeres Milieu beschikt voor het uitvoeren van bodemonderzoeken conform Kwalibo (kwaliteitsborging Bodembeheer) over het ISO 9001: 2015-certificaat, het procescertificaat BRL SIKB 1000 (protocol 1001) en BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003, 2018).

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl met daarin voor welk type bodemonderzoek en welke locatie de offerte is.

Ook kun je bij Aeres Milieu terecht voor onderzoek op het gebied van archeologie, water, flora en fauna en meer. Neem voor meer informatie contact op via 0475-32 00 00 of info@aeres-milieu.nl

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures