Bodemonderzoek voor ontwikkeling natuurpark Roode Beek

Voor het bepalen van hergebruikmogelijkheden van grond in het plangebied Schinveldse Es heeft Aeres Milieu in opdracht van Royal HaskoningDHV partijkeuringen (AP04 onderzoek) uitgevoerd.

Ter plaatse van de onderzochte terreindelen wordt grond ontgraven voor de aanleg van waterbuffers en een beekloop.

Het plangebied van de Schinveldse Es, plaatselijk beter bekend als het ‘Boesjveldj’ ligt in de gemeente Onderbanken in de provincie Limburg. Het gebied vormt een buffer tussen de stedelijke gebieden van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. De gemeenten Onderbanken en Gangelt (Duitsland) ontwikkelen een grensoverschrijdend natuurpark: Natuurpark Roode Beek/ Rodebach. 

Een van de doelstellingen is het realiseren van 750 hectare nieuwe natuur. Op een aantal plekken in het gebied hebben beken inmiddels hun natuurlijke loop herkregen en zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. 

Voor meer informatie over het project Schinveldse Es zie schinveldse-es.nl

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64