Asbest

In het verleden is asbest veel toegepast in gebouwen, waaronder woningen. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Nadat bekend werd dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid is het sinds juli 1993 verboden om asbest of materialen die asbestvezels bevatten te verhandelen, toe te passen of te verwerken.  Tevens zijn er destijds strenge eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Bij sloop of renovatie van oudere gebouwen geldt een verplichting voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Daarnaast is in het verleden asbesthoudend materiaal aangebracht op of in de bodem voor het ophogen, dempen of verharden van erven. De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in gebouwen of de bodem kan leiden tot stagantie van plannen en onvoorziene kosten.

Ten aanzien van asbest kunnen wij de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

  • onderzoek naar asbest in bodem conform NEN5707;
  • onderzoek naar asbest in puin(granulaat) conform NEN5897;
  • (intermediair bij) asbestinventarisaties in gebouwen.
Ook bij Aeres Milieu is het vandaag Nationale Boomfeestdag! Ons parkeerterrein is aangekleed met vier nieuwe fruitb… https://t.co/ZPm6U5rvNl