Bodem

Bodemonderzoek 

Als particulier, organisatie of bedrijf kunt u om verschillende redenen te maken krijgen met bodemonderzoek. Voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of een bouwvergunningaanvraag kan een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Ook voor de aan- of verkoop of huur- of verhuur van een kavel kan een bodemonderzoek gevraagd worden. Een bodemonderzoek bestaat uit een historisch vooronderzoek, het verrichten van een aantal grondboringen, het plaatsen van een of meerdere peilbuizen voor onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater en het analyseren van grond- en grondwatermonsters. Op basis van de verkregen informatie kan worden vastgesteld of de kwaliteit van de bodem al dan niet geschikt is voor het beoogde gebruik. 

Aeres Milieu kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van onder andere een: 

  • Historisch onderzoek (conform NEN 5725)
  • Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740)
  • Verkennend onderzoek asbest in bodem (conform NEN 5707) en puin (conform NEN 5897)
  • Nader bodemonderzoek (conform NTA 5755)
  • Nulsituatie bodemonderzoek (conform NEN 5740)
  • Saneringsonderzoek
  • BUS-melding / Saneringsplan
  • Partijkeuring grond conform het Besluit Bodemkwaliteit (AP04-onderzoek)

Voor het uitvoeren van bodemonderzoeken conform Kwalibo (kwaliteitsborging Bodembeheer) beschikt Aeres Milieu naast het ISO 9001: 2015 certificaat over het procescertificaat BRL SIKB 1000 (protocol 1001) en BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002 en 2018).

Ook bij Aeres Milieu is het vandaag Nationale Boomfeestdag! Ons parkeerterrein is aangekleed met vier nieuwe fruitb… https://t.co/ZPm6U5rvNl