Bodemonderzoek

Als particulier, organisatie of bedrijf kunt u om verschillende redenen te maken krijgen met bodemonderzoek. Voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of een bouwvergunningaanvraag kan een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Ook voor de aan- of verkoop of huur- of verhuur van een kavel kan een bodemonderzoek gevraagd worden. Een bodemonderzoek bestaat uit een historisch vooronderzoek, het verrichten van een aantal grondboringen, het plaatsen van een of meerdere peilbuizen voor onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater en het analyseren van grond- en grondwatermonsters. Op basis van de verkregen informatie wordt vastgesteld of de kwaliteit van de bodem al dan niet geschikt is voor het beoogde gebruik. 

Welk bodemonderzoek?

Aeres Milieu kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van onder andere een: 

  • Historisch onderzoek (conform NEN 5725)
  • Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740)
  • Verkennend onderzoek asbest in bodem (conform NEN 5707) en puin (conform NEN 5897)
  • Nader bodemonderzoek (conform NTA 5755)
  • Nulsituatie bodemonderzoek (conform NEN 5740)
  • Saneringsonderzoek
  • BUS-melding / Saneringsplan
  • Partijkeuring grond conform het Besluit Bodemkwaliteit (AP04-onderzoek)

Certificering bodemonderzoek

Voor het uitvoeren van bodemonderzoeken conform Kwalibo (kwaliteitsborging Bodembeheer) beschikt Aeres Milieu naast het ISO 9001: 2015 certificaat over het procescertificaat BRL SIKB 1000 (protocol 1001) en BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002 en 2018).

 
Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welk bodemonderzoek en welke locatie u een offerte wil aanvragen.

Ook voor onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld archeologie, flora en fauna, water en akoestiek kunt u bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0475 - 320 000 of stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64