Geluid

Geluid (akoestiek) is een belangrijk en milieuaspect in vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen. Of het nu gaat om nieuwbouw of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, in bijna alle gevallen zal geluid een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming en vergunningverlening. Drukke wegen, spoorwegen en bestaande rechten van inrichtingen in de directe omgeving van een planlocatie kunnen een belemmering vormen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe woningen, een school of zorginstelling. Door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek worden de optredende geluidniveaus inzichtelijk gemaakt. 

Aeres Milieu kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van onderstaande akoestische onderzoeken:

  • gevelbelasting wegens weg- en railverkeerlawaai
  • gevelsbelasting vanwege een omliggend bedrijf
  • geluidbestemming vanwege een omliggende bestemming
  • geluidbelasting op te richten bedrijf richting bestaande woningen 
Ook bij Aeres Milieu is het vandaag Nationale Boomfeestdag! Ons parkeerterrein is aangekleed met vier nieuwe fruitb… https://t.co/ZPm6U5rvNl