Geluid

Geluid (akoestiek) is een belangrijk en milieuaspect in vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen. Of het nu gaat om nieuwbouw of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, in bijna alle gevallen zal geluid een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming en vergunningverlening. Drukke wegen, spoorwegen en bestaande rechten van inrichtingen in de directe omgeving van een planlocatie kunnen een belemmering vormen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe woningen, een school of zorginstelling. Door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek worden de optredende geluidniveaus inzichtelijk gemaakt. 

Welk akoestisch onderzoek?

Aeres Milieu kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van onderstaande akoestische onderzoeken:

  • gevelbelasting wegens weg- en railverkeerlawaai
  • gevelsbelasting vanwege een omliggend bedrijf
  • geluidbestemming vanwege een omliggende bestemming
  • geluidbelasting op te richten bedrijf richting bestaande woningen 

  

Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welk archeologisch onderzoek en welke locatie u een offerte wil aanvragen.

Ook voor onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld archeologieflora en faunawater en bodem kunt u bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0475 - 320 000 of stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64