Stage lopen bij Aeres Milieu

Bodem, Medewerker, Nieuws
28 november, 2023

Door Sabine Gilissen

Wellicht ben jij op zoek naar een (nieuwe) werkplek of net als ik een student die graag ervaringen opdoet op het gebied van milieu en bodem. Van 4 september t/m 10 november 2023 heb ik bij onderzoeksbureau Aeres Milieu stage mogen lopen op de afdeling bodem, dus mocht je nieuwsgierig zijn naar wat ik hier allemaal heb mogen doen en leren en hoe ik dit bedrijf ervaren heb, lees dan gerust verder!

Wanneer je ergens stage loopt is het altijd erg leuk en interessant als collega’s je betrekken bij de werkzaamheden die zij gedurende de week verrichten en je meenemen in de gesprekken over belangrijke onderwerpen waarover zij zoal discussiëren. Dat is immers de reden dat je stage komt lopen: ervaringen opdoen in de praktijk!

Vanuit Aeres Milieu kwam de vraag of ik interesse had om onderzoek te doen naar de nieuwe omgevingswet. Het was een lang en best ingewikkeld onderzoek, zeker als wet- en regelgeving nogal nieuw voor je is. Uiteindelijk heb ik mijn bevindingen aan het bedrijf mogen presenteren met als doel: voor iedereen meer helderheid creëren over de toekomstige wet- en regelgeving, met daarbij welke veranderingen de Omgevingswet mogelijk met zich meebrengt voor Aeres Milieu. Hieronder volgt een kleine samenvatting over de inhoud van de omgevingswet.

De Omgevingswet in een notendop:

De Omgevingswet is een nieuwe wet die over de fysieke leefomgeving gaat en naar verwachting op 1 januari 2024 in werking zal treden. In deze wet worden 26 wetten opgenomen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, alhoewel enkele wet- en regelgeving die we momenteel hanteren gaan vervallen (bijvoorbeeld de Wet bodembescherming). Enkele overeenkomsten zullen wel nog blijven bestaan. Het doel van de Omgevingswet is het behalen van maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid, het beschermen en verbeteren van het leefmilieu en het zorgen voor de bewoonbaarheid van het land. Daarbij richt de wet zich ook op het behalen van vier verbeterdoelen, namelijk: een inzichtelijk omgevingsrecht, van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving, meer ruimte voor decentrale overheden voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen en snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. Om een meer overzichtelijke wet te krijgen worden er 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 75 ministeriële regelingen samengebundeld tot 1 Omgevingswet, 4 algemene maatregelen van bestuur en 1 omgevingsregeling. Ook wordt er gewerkt aan een digitaal programma (het DSO) waarin voor iedereen alle praktische informatie terug te vinden is over wat toegestaan is in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat uit van een decentraal beleid, wat inhoudt dat iedere gemeente zijn eigen omgevingsplan mag opstellen, waarbij wordt uitgegaan van een gebiedsgerichte aanpak. Er gelden dan niet meer in elk gebied dezelfde regels. Verder is het de bedoeling dat het aanvragen van een vergunning nog maar sporadisch nodig zal zijn door vanuit algemene regels te werken.

Behalve het doen van onderzoek naar de Omgevingswet, ben ik zo nu en dan ook meegegaan naar projectlocaties waar bodem- of infiltratieonderzoek uitgevoerd moest worden. Ontzettend interessant om de opbouw van de bodem te kunnen zien en zelf boringen te mogen zetten. Het is telkens weer een verassing wat je in de bodem tegen gaat komen. Soms is het echter wel al een beetje te voorspellen door naar de geschiedenis van het gebied te kijken. Maar naar mijn idee is het altijd eerst zien, dan geloven.

Het was een leuke stageperiode. Je kunt bij Aeres Milieu rustig en zelfstandig werken in een prettige omgeving met een gezellig team. Je wordt door iedereen respectvol behandeld en je voelt je er al snel thuis, door de goede sfeer die alle collega’s met zich meebrengen. Iedereen van Aeres Milieu zou ik daarom ontzettend willen bedanken voor de hele fijne en leerzame tijd!

Sabine Gilissen,

Student Onderzoeker Leefomgeving, Yuverta Roermond

Terug naar overzicht

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures