Archeologisch Onderzoek

Archeologisch onderzoek is vaak verplicht in het voortraject van herontwikkeling, nieuwbouw of civieltechnische werkzaamheden. Elke gemeente stelt haar eigen beleid op, waardoor verschillende eisen gelden voor verstoringsdiepten en oppervlakten.

Archeologisch onderzoek houdt hoofdzakelijk in dat op basis van de bodemgesteldheid de kans wordt vastgesteld dat er zich archeologische resten in de bodem bevinden. Wanneer objecten worden gevonden, worden deze gericht onderzocht. Dit is wettelijk verplicht, om archeologisch erfgoed te beschermen. De eerste fase van een archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek.

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures