Aanleg grondwatermeetnet

Bodem, Nieuws
31 maart, 2023

Op verschillende locaties in Noord-Brabant en Gelderland heeft Aeres Milieu grondwatermeetnetten aangelegd om inzicht te krijgen van de grondwaterstanden.

De afwisselend natte en droge periodes van de laatste jaren brengen het aspect grondwater weer vol in de aandacht. Grondwater is overal aanwezig en één van de belangrijkste aspecten die van belang zijn voor een gezonde leefomgeving. De waterstand is afhankelijk van de lokale bodemopbouw en fluctueert door o.a. verdamping, ontwatering en neerslag in een gebied.

In delen van Nederland is het grondwaterpeil heel hoog en in andere weer heel laag. Niet alle gronden zijn zonder meer geschikt voor het gewenste gebruik of functie. Zo is de beschikte grondwaterstand voor natte natuur niet geschikt voor bebouwing waar een hoge grondwaterstand overlast kan opleveren in kruipruimtes of aan constructies. Door de jaren heen is reeds veel data verzameld waarmee rekening gehouden kan worden.

Van bepaalde gebieden is soms geen of gedateerde bodem- of grondwaterdata bekend. De toepassing van grondwatermetingen gaat van stedelijk- tot natuurgebieden of ontwikkelingslocaties. Om vroegtijdig beter inzicht te verkrijgen in de optredende grondwaterstanden worden steeds vaker grondwatermeetnetten aangelegd. Door dit langdurig op te volgen wordt een beter inzicht verkregen in de lokale bodemopbouw en optredende grondfluctuaties.

Bij een grondwatermeetnet worden voor het periodiek uitvoeren van metingen peilbuizen geplaatst in de te onderzoeken bodemlaag waarna deze handmatig, of middels dataloggers die manueel of automatisch (telemetrisch) gemonitord worden. Zo kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden.

Aeres Milieu kan u ondersteunen door het plaatsen en inmeten middels DGPS van de hiervoor benodigde peilbuizen, levering, installatie en opvolging van dataloggers en eventuele implementatie in een (online) meetplatform waarin de meetdata visueel voorgesteld wordt. Voor meer informatie hieromtrent kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Terug naar overzicht

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures