Archeologische begeleiding bij herinrichting Oranjelaan in Roermond

Archeologie, Nieuws
23 mei, 2024

Afgelopen week zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan de Oranjelaan in Roermond van start gegaan. Hierbij wordt door BLM Wegenbouw o.a. het riool vervangen, rotondes worden opnieuw ingericht en zal een nieuwe groenstrook met boomaanplant worden gerealiseerd.

De Oranjelaan valt grotendeels binnen een zone met een hoge archeologische verwachting, daarom is archeologisch onderzoek nodig om te bepalen of er archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn.

Aangezien het niet mogelijk was om dit vooraf aan de herinrichting te doen worden de werkzaamheden archeologisch begeleid. Dit betekent dat één van onze archeologen de civieltechnische graafwerkzaamheden begeleidt en eventuele archeologische vondsten en sporen documenteert.

De Oranjelaan ligt ten oosten van de historische stadskern met vestingwerken van Roermond en maakt deel uit van  de hoger gelegen bouwlandvelden tussen de oude stad en de Maasnielderbeek.

Tot de aanleg van de Oranjelaan liepen er drie wegen door het plangebied die eind 16e eeuw al in gebruik waren en waar mogelijk bebouwing heeft gestaan. De kans bestaat dus dat er bewoningsporen uit deze tijd aanwezig zullen zijn. Landschappelijk gezien zouden er ook sporen vanaf het laat-paleolithicum tot middeleeuwen kunnen worden aangetroffen.

Mochten er vondsten en sporen worden aangetroffen houden we u hier op de hoogte.

Terug naar overzicht

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures