Van collegezaal naar archeologische proefsleuf

Nieuws
08 februari, 2023

In oktober 2022 begon mijn carrière als archeoloog bij Aeres Milieu. Daarvoor studeerde ik af van de KU Leuven in België. Tijdens mijn studiejaren kwam ik in aanraking met Malta-archeologie in de vorm van stages, maar nu kan het echte werk beginnen. Aeres Milieu bleek een logische keuze, ik had daar namelijk al enkele keren met plezier stage gelopen.

Ik verscheen in relatief korte tijd op een reeks van archeologische vindplaatsen in heel Nederland. In het Noord-Brabantse Veghel begeleidden mijn collega Arne en ik graafwerkzaamheden voor een nieuwbouwproject op een perceel met een hoge archeologische verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd. In het pittoreske Middelbeers voerden we archeologisch onderzoek uit aan de Doornboomstraat. Daar werden drie opvallende vindplaatsen onderzocht; een laatmiddeleeuws verdedigingswerk, een katholieke schuilkerk uit de 16e eeuw en delen van de historische brouwerij De Doornboom. De grote interesse van de lokale bewoners in onze werkzaamheden daar was erg motiverend. De regioarcheoloog, mijn collega Nico en ik werden zelfs door het Eindhoven Dagblad geïnterviewd over de bevindingen.

In het Oost-Brabantse Asten ontblootten we muurwerk van een historische hoeve genaamd de Hulterman uit de 17e eeuw. Tenslotte hebben we recentelijk tijdens een proefsleuvenonderzoek op een locatie in Noord Limburg aanwijzingen gevonden van de aanwezigheid van jagers-verzamelaars tijdens de late steentijd alsook bewoningssporen uit de IJzertijd of inheems-Romeinse periode.

Kortom, in drie maanden tijd kreeg ik te maken met duizenden jaren aan Nederlandse geschiedenis. Als archeoloog kijk ik graag naar het verleden maar ik ben ook benieuwd wat de toekomst bij Aeres Milieu mij zal brengen.

Julian

 

Terug naar overzicht

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures